blå himmel og røde blader fra en gren

Regulering av pensjoner utsettes til høsten

Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten. Det betyr også at regulering av pensjoner i Tromsø kommunale pensjonskasse utsettes til høsten. Virkningstidspunktet for reguleringen blir fortsatt 1. mai. Pensjonistene vil derfor få etterbetalt fra og med mai når oppregulering foretas i løpet av høsten.

Les mer »