blå himmel og røde blader fra en gren

Regulering av pensjoner utsettes til høsten

Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten. Det betyr også at regulering av pensjoner i Tromsø kommunale pensjonskasse utsettes til høsten. Virkningstidspunktet for reguleringen blir fortsatt 1. mai. Pensjonistene vil derfor få etterbetalt fra og med mai når oppregulering foretas i løpet av høsten.

Lønnsoppgjøret er i de fleste næringer utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen. Regjeringen har derfor bestemt at Trygdeoppgjøret også utsettes til høsten, fordi dette oppgjøret baserer seg på lønnsoppgjøret. 

Det er i forbindelse med Trygdeoppgjøret at det nye grunnbeløpet (G) i folketrygden fastsettes. Grunnbeløpet brukes for å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet. For deg som mottar pensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse betyr dette at regulering av din pensjon vil skje til høsten. Utsettelsen får ikke betydning for din årlige pensjonsutbetaling for 2020 fordi virkningstidpunket for regulering blir fra 1.mai. Du vil få evt. etterbetaling fra og med denne dato.