God kapitalforvaltning og effektiv drift

Om pensjonskassen

Tromsø kommunale pensjonskasse er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og foretakenes midler og pensjonskassen hefter ikke for kommunens og foretakenes forpliktelser.

gruppebilde av de ansatte

Ansatte

Ta direkte kontakt med en av våre rådgivere. Her finner du oversikt over alle våre ansatte og styret.

en kalkulator

Finansiell informasjon

Les mer om kapitalforvaltning og våre årsrapporter