Få en innføring i pensjonssystemet

Eldre par holder rundt hverandre ved vannet med snø på bakken.
Foto: NTB

Om pensjonsystemet

AFP for deg som er født før 1963

Alderspensjon for deg som er født før 1963

Ektefellepensjon

Barnepensjon

Uførepensjon