Velkommen til Tromsø kommunale pensjonskasse!

 • Broen over Tromsø
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
 • Bro over Tromsø med fjellene i bakgrunnen
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
 • Skip på elv i Tromsø
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
 • Brua over Tromsø elv sett fra avstand
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
 • Tre masters seilskute i Tromsø
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Tromsø kommunale pensjonskasse (Tkp) ble opprettet i 2014 av Tromsø kommune. Pensjonskassen har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til Finansforetaksloven § 2-16. Virksomheten drives fra Skippergata 35/39 i Tromsø.

Informasjon til medlemmer

Medlemskapet i pensjonskassen er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter.


Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Bli kjent med dine medlemsfordeler!

Tromso bilde Tromso pensjonskasse Foto Orjan Marakatt Bertelsen 305