Hva trenger jeg å vite om min pensjon?

Tjenestepensjon fra pensjonskassen er et viktig bidrag til din private økonomi den dagen du ikke lenger har arbeidsinntekt. Her kan du lese mer om pensjonsrettighetene dine i pensjonskassen

Mitt medlemskap?

Offentlig tjenestepensjon har gode pensjonsbetingelser. Her kan du lese mer om medlemskap i pensjonsordningen.

Min side kan du enkelt finne ut av hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Søk om pensjon

Du logger deg inn på «Min side» for å søke om alderspensjon, AFP eller uførepensjon.

Tidligere medlemmer kan også søke elektronisk om alderspensjon og uførepensjon. 

Hvis du ikke har anledning til å søke elektronisk, kan du søke manuelt ved å benytte papirskjema.

Pensjonstyper

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år.

AFP

Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon du får bare mellom 62 og 67 år. Er du født i 1962 eller tidligere vil du ha rett til dagens AFP, mens den nye ordningen vil gjelde deg som er født i 1963 eller senere.

Uførepensjon

Alle våre medlemmer er dekket av vår uførepensjonsordning. Du kan også ha rett til uførepensjon fra oss hvis du er tidligere medlem hos oss.

For å ha rett til uførepensjon må du være 20 prosent ufør eller mer. Uførheten må skyldes sykdom eller skade. 

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon gir de nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra.  

Her skiller vi mellom ektefellepensjon og barnepensjon. 

Har du lyst å lære mer om det norske
pensjonssystemet og offentlig tjenestepensjon?

Se filmene under

PENSJONSSYSTEMET

Slik fungerer det norske pensjonssystemet, og er bygd opp av 3 nivåer:

  • Pensjon fra NAV
  • Tjenestepensjon
  • Egensparing

for deg født før 1963

Alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjon

For deg født fra 1963

Alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjon

TRYGGHET FOR DEG OG DINE

Offentlig tjenestepensjon gir trygghet for deg og dine nærmeste

  • Ektefellepensjon
  • Barnepensjon
  • Uførepensjon

Tidligere ansatt?

Hvis du tidligere har hatt en jobb som har gitt deg medlemskap hos oss, kan du ha rett til pensjon fra oss.

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer.

Hva er opptjeningstid?

Opptjeningstid er hvor lenge du har jobbet i en stilling tilknyttet oss og andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene.