Lån fra Pensjonskassen for fylkeneMedlemmer i Pensjonskassen for fylkene kan låne hos oss, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlåntaker trenger ikke være medlem. Lån gis mot tinglyst pant i bolig.

Medlemmer i Pensjonskassen for fylkene kan låne hos oss, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlåntaker trenger ikke være medlem. Lån gis mot tinglyst pant i bolig. 

Om ditt medlemskap opphører i Pensjonskassen for fylkene kan du beholde lånet til samme vilkår. Lånesøknader behandles fortløpende og behandlingstid er normalt 6 uker.

Lån i pensjonskassen er definert som lån i arbeidsforhold. Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året. Les mer om normrenten på Skatteetaten.no.

Normrenten fastsettes på grunnlag av basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån i Finansportalen. Fra og med mai 2024 er normrenten 5,1%. Dersom pensjonskassen tilbyr lån med lavere rentesats enn normrenten må låntageren skatte av differansen. Våre utlånsregler innebærer at utlånsrenten ikke skal være lavere enn normrenten.

Omfanget av utlånsvirksomheten reguleres av den til enhver tid fastsatte investeringsstrategien for Pensjonskassen for fylkene.

Hvor mye kan du låne?

Vi gir lån etter en samlet vurdering av pantesikkerhet og tilbakebetalingsevne. Det ytes lån innenfor maksimalt 80 % av lånetakst (tilsvarer ca. 70 % av markedsverdi). Vi tar hensyn til den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter ved vurdering av betjeningsevne.

Lånebeløp i pensjonskassen kan sammen med annen gjeld (også studielån) ikke overstige tre ganger bruttoinntekt. Kredittopplysninger innhentes.

Hva kan du søke om?

Finansieringsbevis: For deg som er på utkikk etter bolig og lurer på hvor mye du kan låne.

Refinansiering: For deg som ønsker å låne opp på eksisterende bolig eller ønsker å flytte lånet til oss.

Lån til boligkjøp (med kjent adresse): For deg som vet eksakt hvilken bolig du skal kjøpe.

Mellomfinansiering: For deg som skal kjøpe ny bolig før du selger dagens bolig.

Hvilken sikkerhet kreves?

Vi yter lån mot 1. prioritets pant i selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleiligheter, innenfor maksimalt 80 % av lånetakst. Det gis ikke lån mot pant i eiendom i utlandet eller hytte/fritidseiendom. Vi yter ikke lån til kjøp av bolig under oppføring.

For å sette eiendommens verdi og danne grunnlag for belåning, må det avholdes en takst over eiendommen. Taksten må avholdes av en autorisert takstmann. Taksten bør ikke være eldre enn 6 måneder. Eiendommen må holdes fullverdiforsikret.

Det kan gis lån mot pant i annen, eventuell i tillegg til egen bolig. Det stilles tilsvarende krav til sikkerhet i annen bolig som for egen bolig.

Serie- eller annuitetslån

Det viktigste er at du får en nedbetaling som er tilpasset egen økonomi.

Serielån: Du betaler faste avdragsbeløp mens rentene blir lavere for hver termin.

Annuitetslån: Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag mens etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Betalingsterminer

Renter og avdrag betales to ganger i året med fast terminforfall 1. april og 1. oktober.

Kan jeg få avdragsfrihet?

Inntil 5 år: Alle våre låntakere kan søke om inntil 5 års avdragsfrihet.

Inntil 10 år: Låntakere over 60 år kan søke om inntil 10 års avdragsfrihet.

Nedbetalingstid: Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Du har muligheten til å endre nedbetalingsplanen.

Hva er nominell og effektiv rente?

Nominell rente er renten uten gebyrer. Effektiv rente er nominell rente inkludert etableringsgebyr og termingebyr.

Renter – gebyrer

Pensjonskassen for fylkene tilbyr lån med flytende rente innenfor maksimalt 80% av lånetakst. Med flytende rente må du kalkulere med at renten på lånet kan stige.
Du står imidlertid fritt til å betale inn ekstraordinært på lånet, for eksempel når renten er lav. Eller gjøre endringer, for eksempel endre fra annuitet til serielån.

Det ytes 1. prioritets lån med to forskjellige sikkerhetsgraderinger:

  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst
  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst

Renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst skal til enhver tid settes 0,25 prosentpoeng høyere enn renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst.

Rentesatser

Renten endres i takt med markedet. Følgende betingelser gjelder med virkning fra 1. januar 2024:

Nominell renteNominell renteSikkerhet
4,10%5,22%Innenfor 60% av lånetakst
5,25%5,37%Innenfor 80% av lånetakst
5,25%5,37%Mellomfinansieringslån **


* Effektiv rente er regnet ut i fra et lån på kr 2 000 000 med en løpetid på 20 år. Renten er beregnet etterskuddsvis, med faste avdrag (serielån).
Etableringsgebyr kr 3 577 og halvårlig termingebyr kr 205. Effektiv rente reduseres ved lengre nedbetalingstid.

** Kortsiktig lån som innfris ved salg av bolig. Pant i bolig som skal selges eller annen bolig og evt. i bolig som kjøpes.

Gebyrer

Faste gebyrerKroner
Etableringsgebyr1 192 (min), 2 385 (maks)
Depotgebyr1 192
Nedkvittering1 132
Pantefrafall1 132
Termingebyr ( 2 ganger i året)205

Slik søker du

Du må legge ved:

  • Gyldig verdidokumentasjon (takst over eiendommen)
  • Siste års selvangivelse (hele husstanden)
  • Konti/lånenummer og restgjeld for eventuelle lån
  • Kopi av fullverdiforsikringspolise med kvittering for løpende termin