Utbetaling av pensjon

Tromsø kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 20. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helg eller helligdag.

Hvis den 20. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. I desember utbetales pensjon 10. Hvis den 10. desember faller på en helg, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.


 • Utbetaling av pensjon


  MånedDato
  Januar19.01.2024
  Februar20.02.2024
  Mars20.03.2024
  April19.04.2024
  Mai16.05.2024
  Juni20.06.2024
  Juli19.07.2024
  August20.08.2024
  September20.09.2024
  Oktober18.10.2024
  November20.11.2024
  Desember10.12.2024
 • Dine opplysninger

  På Min side finner du lønnsslippene dine. Etter innlogging velger du menyen «Utbetalingsoversikt».

  Bankkontonummer

  Du kan registrere og endre bankkontonummer etter å ha logget deg inn i Medlemsportalen og velge menyen «Min profil».

  Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt av banken din.

  Adresse

  Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før adressen oppdateres i våre registre.

  Klikk på denne lenken for å melde adresseendring på Skatteetatens nettside

  Telefon og epost-adresse

  Telefon og epost-adressen din henter vi fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Hvis du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du logge inn. Der kan du også eventuelt oppdatere kontaktinformasjonen din.

  Klikk på denne lenken og sjekk opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret

 • Skatt på pensjon

  Skattetrekk på pensjon

  Tromsø kommunale pensjonskasse beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.

  Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Har du alderspensjon eller etterlattepensjon må du ha skattekort beregnet for pensjonister. Ellers trekkes du 30 prosent i skatt. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg

  Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

  Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

  Januar – november: Vanlig skattetrekk

  Desember: Ikke skattetrekk

  Skatt for uførepensjon

  Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk

  Juni: Ikke skattetrekk

  Desember: Halvt skattetrekk

  Kildeskatt – bosatt i utlandet

  For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

 • Årsoppgave og sammenstillingsoppgave

  Sammenstillingsoppgaver er tilgjengelig i Medlemsportalen. Logg deg inn på medlemsportal og gå til menyen «Dokumentarkiv».

  I «Dokumentarkivet» finner du all skriftlig informasjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse. Dette kan for eksempel være vedtaksbrev, medlemsbrev, pensjonsoversikt og sammenstillingsoppgaver.

 • Regulering av pensjon

  Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra Tromsø kommunale pensjonskasse. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønn- og prisvekst for det enkelte år.

  Reguleringen gjennomføres normalt i forbindelse med pensjonsutbetalingen i juni med etterbetalingen for mai.