Tromsø kommunale pensjonskasse har flere tilknyttede foretak

Mann med grått hår og briller står foran en hekk med mobil i hendene, smiler mot kamera.
Foto: Pexels /Marcus Aurelius

Foretak tilknyttet pensjonskassen

Medlemskapet i pensjonsordningen er kollektivt, det vil si at du har både rett og plikt til å være medlem.

Pensjonsrettigheter opparbeides fra første arbeidsdag. Du opparbeider pensjonsrettigheter selv om du bare er midlertidig ansatt, for eksempel i et vikariat eller et engasjement
Lærere som er ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse, sykepleiere ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet KLP.

For å bli innmeldt i Tromsø kommunale pensjonskasse må du ha et ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere:

 • Tromsø kommune
 • Tromsø kirkelige fellesråd
 • Tromsøbadet KF
 • Tromsø parkering AS
 • Tromsø Havn KF
 • Tromsø brann og redning KF
 • Tromsøbolig KF
 • Tromsø kommunale pensjonskasse
 • Remiks husholdning AS *
 • Remiks miljøpark AS *
 • Remiks næring AS *

*Remiks lukket den offentlig tjenestepensjonsordningen pr 1.1.2018. Ansatte født før 1963 beholdt det aktiv medlemskap i pensjonskassen. Ansatt som er født etter 1963 og var ansatt pr 1.1.2018 har en oppsatt rettighet i pensjonskassen.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde ansatte inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.