AFP for deg født i 1963 eller senere

Opptjening til og med 2019 - bruttopensjon

Opptjening fra 2020 - påslagspensjon