Pensjoner under utbetaling

Utbetalingsdato er senest den 20. i hver måned. I desember er utbetalingsdatoen senest den 10.

Pensjonskassen mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Slik blir pensjoner under utbetaling regulert: 

  • AFP og alderspensjon reguleres med lønnsvekst og deretter fratrukket 0,75 prosent
  • Uførepensjon reguleres med lønnsvekst
  • Ektefellepensjon før 67 år reguleres med lønnsvekst, og deretter med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent
  • Barnepensjon blir regulert med lønnsvekst

Når resultatet av skatteligningen din er klar, sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i pensjon. Har du fått for lite utbetalt, sender vi deg pengene i et såkalt etteroppgjør. Har du fått utbetalt for mye, krever vi dette tilbakebetalt.  

Endring av bankkonto gjøres på Min side.

Du finner en oversikt over dine utbetalinger på Min side.