Vinter, snø

Utbetalingsdato og skattetrekk for desember

Pensjonen i desember blir utbetalt den 10. desember.

Skattetrekk blir som følger:

Mottar du AFP, alders-, eller etterlattepensjon trekkes det ikke skatt i desember.

Mottar du uførepensjon eller midlertidig uførepensjon trekkes det halv skatt i desember.

Er du bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, trekkes det skatt i desember.