Opptjeningstid

Opptjeningstid er hvor lenge du har hatt et arbeidsforhold innen offentlig sektor

Født før 1963

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om opptjening for deg som er født før 1963. 

Født etter 1963

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om opptjening for deg som er født i 1963 eller senere.