Tidligere ansatt

Hvis du tidligere har hatt en jobb som har gitt deg medlemskap hos oss, kan du ha rett til pensjon fra oss. 

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer.

Født før 1963

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1962 eller før. 

Født etter 1963

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1963 eller senere.