AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon du får bare mellom 62 og 67 år. Er du født i 1962 eller tidligere vil du ha rett til dagens AFP, mens den nye ordningen vil gjelde deg som er født i 1963 eller senere.

Født før 1963

Her finner du informasjon om avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Født etter 1963

AFP er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon fra du fyller 62 år. AFP varer frem til du fyller 67 år.