Ofte stilte spørsmål

Her kan du lese mer om hvordan du søker om pensjon.

Pensjon fra Tromsø kommunale pensjonskassen utbetales normalt ca. den 20. i hver måned. I desember utbetales pensjonen ca. den 10.

Vi skal ikke ha skattekort tilsendt oss. Vi får skattekort elektronisk fra skatteetaten.

  • Mottar du AFP, alders-, eller etterlattepensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse trekkes det skatt i juni. I desember trekker vi ikke skatt.

 

  • Mottar du uførepensjon eller midlertidig uførepensjon blir det ikke trukket skatt i juni. I desember trekker vi halv skatt. Uførepensjon blir skattlagt slik som lønn, og skattetrekket blir derfor gjort på samme måte som for lønnsmottakere.

 

  • Er du bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, trekkes det skatt hver måned i året.

Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Adressen vi har oppført på deg er din folkeregistrerte adresse. Om denne adressen ikke stemmer ta kontakt med folkeregisteret.

Du kan endre kontonummer inne på Min side.

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din.

Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon i NAV, desto høyere blir pensjonen.

Det er viktig å være obs på at det kan påvirke din totale pensjon ved at den blir lavere den dagen du slutter å jobbe, og tar ut pensjon fra pensjonskassen. Årsaken til dette er at pensjonskassen ikke kompenserer for at du startet uttak av pensjon fra NAV før du var 67 år.

KONTAKT