Regulering av grunnbeløp og pensjon fra 1. mai

Nytt grunnbeløp er fastsatt, og pensjonene reguleres fra 1. mai. De fleste vil få etterbetalingen sammen med pensjon for september.

Fra 1. mai øker folketrygdens grunnbeløp med 4,98 prosent. Det nye grunnbeløpet blir dermed på 106.399 kroner.

Tromsø kommunale pensjonskasse vil gjennomføre regulering av de fleste pensjoner i august. Etterbetaling fra 1. mai kommer sammen med pensjon for september.

For alderspensjoner/særalderspensjoner og AFP øker pensjonen med 4,99 prosent. Det samme gjelder for etterlattepensjon til de som er fylt 67 år.

For uførepensjon og etterlattepensjon til de under 67 år øker pensjonen med 4,98 prosent.

Pensjonsregulering med utgangspunkt i lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent er opphørt, og Stortinget har i tillegg vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om den nye pensjonsreguleringen hadde vært gjeldende fra 1. mai 2020.