to hender som vaskes

Alderspensjonister og AFP-pensjonister kan jobbe med koronadugnaden uten at pensjonen reduseres

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten reduksjon i pensjonen. Klikk her for å se oversikt (link til matrise, se pdf som er lagt ved)

Forskriftsendringen gjelder fra 13. mars 2020 og til 1. september 2022.

Regelverksendringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Her kan du lese mer om endingene. KS har lagt ut link til lovendringene og forskriftsendringene. https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/pensjonert-personell-kan-jobbe-i-helsetjenesten-uten-a-tape-pensjon/