Pensjonskonto gjelder ikke for opptjent pensjonsrettighet i offentlig sektor

Det siste året har det vært mye informasjon om egen pensjonskonto i media. Offentlig tjenestepensjon omfattes ikke av reglene for pensjonskonto.

Fra 1. januar 2021 ble det innført egen pensjonskonto for ansatte i privat sektor som har innskuddspensjon. Det betyr at arbeidstakere får samlet sine pensjonsopptjeninger fra innskuddspensjonsordninger på en egen konto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold i privat sektor, og skal gi en bedre oversikt over pensjonssparing.

Pensjonskonto er ikke aktuelt for deg som jobber i offentlig sektor.

I offentlig sektor har vi en lignende ordning i overføringsavtalen. Overføringsavtalen sikrer at de som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjonen beregnet etter samlet medlemstid/pensjonsbeholdning. Det er som regel siste pensjonsordning som beregner og utbetaler pensjonen.