Høstbilde - Regulering av grunnbelop og pensjon har blitt utsatt til i Høst 2020

Regulering av grunnbeløpet og pensjon fra 1. mai

Nytt grunnbeløp er fastsatt, og pensjonene reguleres fra 1. mai. De fleste vil få etterbetalingen sammen pensjon for november.

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 til 101 351 kroner fra 1. mai 2020. Økningen er på 1 493 kroner, tilsvarende 1,5 prosent.

Du som har uførepensjon eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning i pensjonen på 1,5 prosent.

Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det blir trukket 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Disse pensjonene vil bli økt med 0,75 prosent. Dette gjelder også deg som har etterlattepensjon etter fylte 67 år.

Tromsø kommunale pensjonskasse vil regne om pensjonene i samsvar med nytt grunnbeløp. Ny utbetaling og etterbetaling fra 1. mai vil skje i november.