Aldersgrenser

illustrasjon av tallene 60, 62, 65, 67, 68 og 70

Hva er pensjonsalder?

Pensjonsalder angir den alder hvor du har rett, men ingen plikt, til å fratre med alderspensjon. For de fleste stillinger er dette ved 67 år.

Hva er en aldersgrense?

Aldersgrense følger den stillingen du er ansatt  i og er det tidspunktet du må slutte i stillingen din. De fleste stillinger har en aldersgrense på 70 år

Hva er særaldersgrense?

Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år. Dette kalles for en særaldersgrense. Særaldersgrensen kan for eksempel være 60 år eller 65 år.

Dersom du har en stilling med særaldersgrenser under 67 år, og ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan du fortsette i stilling til fylte 67 år dersom du ønsker det.

Hvordan påvirker ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020 særaldersgrensen?

På nåværende tidspunkt er det ikke bestemt hva som skjer med deg som har en stilling med særaldersgrense i forhold til ny offentlig tjenestepensjon. Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber for tiden med å tilpasse særaldersgrenser til det nye regelverket.