Hvor mye får jeg i pensjon?

Som medlem i pensjonskassen kan du har rett til flere forskjellige pensjonstyper, som for eksempel alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP), uførepensjon og etterlattepensjon. Her kan du lese mer om de forskjellige pensjonstypene.

sparegris

Jeg er ferdig å jobbe og skal pensjonere meg

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For medlemmer født fra og med 01.01.1963 er det vedtatt store endringer.

JEG ER MELLOM 62-67 ÅR

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor som gjelder både alderpensjon og Avtalefestet pensjon (AFP), se alderspensjon.

Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon du får bare mellom 62 og 67 år. Er du født i 1962 eller tidligere vil du ha rett til dagens AFP, mens den nye ordningen vil gjelde deg som er født i 1963 eller senere.

Jeg kan ikke jobbe pga skade/sykdom

uførepensjon

Alle våre medlemmer er dekket av vår uførepensjonsordning. Du kan også ha rett til uførepensjon fra oss hvis du er tidligere medlem hos oss.

For å ha rett til uførepensjon må du være 20 prosent ufør eller mer. Uførheten må skyldes sykdom eller skade.

et familiemedlem med pensjon har falt fra

etterlattepensjon

Etterlattepensjon gir de nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra. Her skiller vi mellom ektefellepensjon og barnepensjon. 

Jeg skal pensjonere meg

Hvordan søker du om pensjon?

Du søker selv om pensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse ved å logge deg inn på «Min side«

Her finner du generelle retningslinjer for fremgangsmåter innenfor de forskjellige pensjonstypene. 

Jeg er tidligere ansatt

Hvis du tidligere har hatt en jobb som har gitt deg medlemskap hos oss, kan du ha rett til pensjon fra oss. 

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer.

Jeg får utbetalt pensjon

Her finner du info om utbetaling, skattetrekk, reguleringer m.m.

Pensjonsvedtekter

Her kan du laste ned pensjonsvedtekter SGS 2020 – 1.1.2020 – 30.4.2020