Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For medlemmer født fra og med 01.01.1963 er det vedtatt store endringer.

Født før 1963

Du som er født før 1963 er i all hovedsak omfattet av det nåværende regelverket for offentlig tjenestepensjon, men med nye regler for levealdersjustering og samordning. For deg som er født i årene 1959-1962 gjelder det egne regler for individuell garanti.

Født etter 1963

Fra og med 1.1.2020 vil offentlig ansatte som er født 1963 eller senere tjene opp til alderspensjon ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdning.