Opptjeningstid

Født i 1963 eller senere

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om opptjening for deg som er født i 1963 eller senere. 

tidslinje som uthever årene etter 1963

Opptjeningstid er hvor lenge du har jobbet i en stilling tilknyttet oss og andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Her skiller vi på pensjon som er tjent opp før og etter 1. januar 2020: 

For pensjon som er tjent opp før 1. januar 2020, gjelder følgende:

Kravet til full opptjening er 30 år.

Har du lavere opptjeningstid enn kravet til full opptjening, reduseres pensjonen tilsvarende.

Hvis du er tidligere medlem kan du lese mer om dine rettigheter her (LINK)

For pensjonsopptjening fra og med 1. januar 2020, gjelder følgende:

Pensjonsopptjeningen til ny alderspensjon tar utgangspunkt i en pensjonsbeholdning, omtrent som ny alderspensjon i folketrygden (NAV).

Man får opptjening til pensjonsbeholdningen alle år man jobber i offentlig sektor frem man fyller 75 år. 

Her kan du lese mer om opptjening til ny alderspensjon. 

Hvis du har vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse, KLP etc., vil du få medregnet opptjeningstiden fra den aktuelle ordningen.

Du kan selv sjekke hvilken opptjeningstid vi har registrert ved å logge deg inn på Min side.

Tid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse og KLP, vil ikke fremkomme på Din side, men vil bli tatt med i beregningen når du går av med pensjon.

Hvis du mener at opptjeningstiden er mangelfull, må du kontakte arbeidsgiveren din for å kunne endre dette.