Økt toleransebeløp for inntekt ved AFP

Fra og med 1. januar 2022 øker toleransebeløpet for AFP fra kroner 15 000 til kroner 30 000.

Denne endringen gjelder folketrygdberegnet AFP.

Det innebærer at pensjonsgivende inntekt på kroner 30 000 eller mindre ikke vil føre til reduksjon i utbetalingen av AFP. Dette er hjemlet i særavtale for KS tariffområde.