Opptjeningstid

Født FØR 1963

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om opptjening for deg som er født i 1962 eller tidligere. 

tidslinje som uthever årene før 1963

Opptjeningstid er hvor lenge du har jobbet i en stilling tilknyttet oss og andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Dette brukes til å beregne størrelsen på pensjonen som utbetales fra oss. 

Er du usikker på om du har en samlet opptjeningstid på 3 år eller mer? 

Les mer her: Slik finner du din samlede opptjeningstid

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Statens pensjonskasse (stillinger i staten) og KLP, samt andre kommunale pensjonskasser.

Opptjeningstiden din hos oss finner du ved å logge deg inn på Min side

For å finne opptjeningstiden din fra andre pensjonsordninger anbefaler vi deg å forsøke å logge deg inn på nettsidene til de aktuelle ordningene.

Her vil du i de fleste tilfeller finne opptjeningstiden din. Alternativt kan du kontakte pensjonsordningen.

Lurer du på hvilke offentlige pensjonsordninger du kan ha vært medlem av? Det kommer an på hvor i det offentlige du har jobbet. De fleste stillinger i staten er tilknyttet Statens Pensjonskasse. De fleste andre kommuner og fylkeskommuner, samt helseforetak har medlemskap i KLP. Er du usikker på hvor du har vært medlem, kan du sjekke dette med din tidligere arbeidsgiver.

Kravet til full opptjening er 30 år.

Har du lavere opptjeningstid enn kravet til full opptjening, reduseres pensjonen tilsvarende.

Når vi beregner din endelige opptjeningstid rundes den opp eller ned til det nærmeste året.

For eksempel:

  • Med 20 år og 4 måneder vil du få 20 års opptjening.
  • Med 20 år og 6 måneder, vil du få 21 års opptjening

 

Viktig å merke seg:
  • Når opptjening i forbindelse med uførepensjon beregnes, inkluderes også din fremtidige opptjening frem til du fyller 67 år. Har du en stilling med lavere aldersgrense enn 67 år, beregnes den fremtidige opptjeningen frem til aldersgrensen til stillingen din. Aldersgrensen finner du på Din side.

Hvis du har vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse, KLP og andre kommunale pensjonskasser etc., vil du få medregnet opptjeningstiden fra den aktuelle ordningen.

Du kan selv sjekke hvilken opptjeningstid vi har registrert ved å logge deg inn på Min side.

Tid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse og KLP, vil ikke fremkomme på Din side, men vil bli tatt med i beregningen når du går av med pensjon.

Hvis du mener at opptjeningstiden er mangelfull, må du kontakte arbeidsgiveren din for å kunne endre dette.