Etterlattepensjon

Etterlattepensjon

Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket for offentlig sektor.

Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket for offentlig sektor. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Pensjonsregelverket kan leses her.

Partene er enige om harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at:

  • Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.
  • Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.

Endringene er gjort gjeldene fra 16. september 2020 og fremgår av partenes protokoll.