Regulering av pensjoner

Fra 1. mai 2023 økte grunnbeløpet (G) med 6,41%. Grunnbeløpet er nå på kr 118 620..

Pensjoner under utbetaling blir regulert pr 1. mai 2023. Pensjonskassen etterbetaler de fleste pensjoner sammen med utbetaling i juni.

Les mer »