Trygghet for deg og dine

Velg et tema du ønsker å lære mer om:

Etterlattepensjon

Ektefellepensjon

trygghet for etterlate ved dødsfall

Barnepensjon

trygghet for etterlatte ved dødsfall

Uførepensjon

ved sykdom eller skade

Uførepensjon

ved sykdom eller skade

Beregning av din utførepensjon

hvis du er innvilget uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger

Beregning av din utførepensjon

hvis du ikke er innvilget en ytelse fra NAV, med inntektstap under 50%

Utregningseksempel

med 50% uføretrygd fra NAV og 50% uførepensjon

Utregningseksempel

fra 20% utførepensjon

Utregningseksempel med barn

med 50% uføretrygd fra NAV og 50% uførepensjon