Pensjonsutbetaling i desember

Pensjonen blir utbetalt fredag 8.desebmer.

I desember er det halv skatt på uførepensjon.

For alderspensjon, AFP og etterlattepensjon er det ikke skattetrekk i desember.