Hvordan søker du om pensjon?

Alderspensjon

AFP

Uførepensjon

Hvis du skal søke om uførepensjon for første gang, gjelder følgende: 

Hvis du får endringer i inntekt etter at du har fått innvilget pensjon fra pensjonskassen.

I vedtaksbrevet du mottok ved innvilgelse av pensjon, er det oppgitt en inntektsgrense. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til pensjonskassen dersom du har en større inntekt enn inntektsgrensen. Endringer i inntekt kan meldes på skjema «Endring i inntekt» 

Hvis du ikke oppgir endringer i inntekten vil det bli fanget opp i det årlige etteroppgjøret – det vil påvirke størrelsen på den fremtidige pensjonen din.

Etterlattepensjon

Når et medlem/pensjonist dør undersøker vi om personen etterlater seg ektefelle og/eller barn, vil vi sende alle nødvendige søknadspapirer.