Hvordan søker du om pensjon?

Alderspensjon

AFP

Uførepensjon

Hvis du skal søke om uførepensjon for første gang, gjelder følgende: 

Etterlattepensjon

Når et medlem/pensjonist dør undersøker vi om personen etterlater seg ektefelle og/eller barn, vil vi sende alle nødvendige søknadspapirer.