Hvordan søker du om pensjon?

Alderspensjon

  • Kontakt arbeidsgiveren din i god tid før du ønsker å ta ut pensjon.
  • Skal du slutte helt i stillingen din, er det viktig at du avtaler sluttdato med arbeidsgiveren din og sier opp stillingen din.
  • Fyll ut skjema «Melding om alderspensjon» som sendes pensjonskassen.
  • Når pensjonen din er beregnet vil du motta et vedtaksbrev fra oss. Dette vil du få tidligst en måned før første utbetaling.

AFP

  • Kontakt arbeidsgiveren din i god tid før du ønsker å ta ut AFP.
  • Skal du slutte helt i stillingen din, er det viktig at du avtaler sluttdato med arbeidsgiveren din og sier opp stillingen din.
  • Fyll ut skjema «Melding om AFP» som sendes pensjonskassen.
  • Når pensjonen din er beregnet vil du motta et vedtaksbrev fra oss. Dette vil du få tidligst en måned før første utbetaling.

Uførepensjon

Hvis du skal søke om uførepensjon for første gang, gjelder følgende: 

  • Det er din arbeidsgiver som sender pensjonskassen melding ved arbeidsuførhet.
  • Når søknaden din er behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss.

Hvis du får endringer i inntekt etter at du har fått innvilget pensjon fra pensjonskassen.

I vedtaksbrevet du mottok ved innvilgelse av pensjon, er det oppgitt en inntektsgrense. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til pensjonskassen dersom du har en større inntekt enn inntektsgrensen. Endringer i inntekt kan meldes på skjema «Endring i inntekt» 

Hvis du ikke oppgir endringer i inntekten vil det bli fanget opp i det årlige etteroppgjøret – det vil påvirke størrelsen på den fremtidige pensjonen din.

Etterlattepensjon

Når et medlem/pensjonist dør undersøker vi om personen etterlater seg ektefelle og/eller barn, vil vi sende alle nødvendige søknadspapirer.