Nytt grunnbeløp (G)

Fra 1. mai 2022 økte grunnbeløpet (G) fra kr 106.399 til kr 111.477. Økningen utgjør 4,77 prosent.

Pensjoner under utbetaling fra Tromsø kommunale pensjonskasse blir regulert i juni, og etterbetaling fra mai utbetales sammen med pensjonen for juni.