Har du lyst å lære mer om det norske
pensjonssystemet og offentlig tjenestepensjon?

Se filmene under

PENSJONSSYSTEMET

Slik fungerer det norske pensjonssystemet, og er bygd opp av 3 nivåer:

  • Pensjon fra NAV
  • Tjenestepensjon
  • Egensparing

for deg født før 1963

Alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjon

For deg født fra 1963

Alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjon

TRYGGHET FOR DEG OG DINE

Offentlig tjenestepensjon gir trygghet for deg og dine nærmeste

  • Ektefellepensjon
  • Barnepensjon
  • Uførepensjon