For deg født før 1963

Velg et tema du ønsker å lære mer om

AFP

avtalefestet pensjon - for deg født før 1963

1. Beregning etter reglene i NAV

2. Beregning etter reglene i pensjonskassen

Bruttopensjon

for alle år du er medlem før 2020

Utregning og samordning

Hvis du tar ut alderspensjon fra pensjonskassen etter 67 år, vil samordningen baseres
på at alderspensjonen fra NAV er tatt ut fra samme tidspunkt. Den totale pensjonen
kan derfor bli lavere enn ved uttak fra 67 år.

Utregning av alderspensjon før samordning