For deg født fra 1963

Velg et tema du ønsker å lære mer om

Alderspensjon

Påslagspensjon

Medlemstid fra 2020

Bruttopensjon

Medlemstid før 2020

Påslagspensjon

for alle år du er medlem fra og med 2020

Bruttopensjon

for alle år du er medlem før 2020

Utregning

Er du født mellom 1963-1967 og har opptjening før 2011 kan du få et tillegg. Maksimalt utgjør dette 1,5 % av pensjonsgrunnlaget justert for medlemstid

Utregning av bruttopensjon før samordningsfradrag

AFP

avtalefestet pensjon